Jeugdzorg Almelo

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Soms zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben. Gemeenten zijn sinds 2015 zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Individuele begeleiding i.c.m. Jeugdzorg in Almelo

De gemeente organiseert ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze is verantwoordelijk voor hulp bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Robert Pieters (Begeleider op maat) biedt individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en de ouders. De individuele begeleiding is op maat en afhankelijk van de problematiek van de jeugdige of binnen het gezin. Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp als er problemen zijn binnen het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzies ontstaan tussen kinderen en ouders of als kinderen spijbelen. Daarnaast kan Robert Pieters (Begeleider op maat) individuele begeleiding bieden als kinderen psychische problemen ontwikkelen, zoals depressiviteit of angsten. De individuele begeleiding kan er tevens op gericht zijn om de jeugdige te leren omgaan met autisme, adhd, add, emoties of andere problemen die zich in de puberteit kunnen ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding in Twente

Robert Pieters (Begeleider op maat) komt bij u thuis in Enschede, Almelo, Almelo en alle overige plaatsen in Twente. De persoonlijke begeleiding is ambulant, bij u thuis of op een andere locatie. De ambulante begeleiding en coaching is gericht op ontwikkeling en het opbouwen van zelfvertrouwen. Mogelijkheden zijn ook het leren omgaan met sociale vaardigheden, trainingen gericht op weerbaarheid en assertiviteit, het vergroten van het oplossend vermogen of zelfstandigheid training gericht op zelfstandig wonen.

De individuele begeleiding is volledig op maat. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Daarnaast is de coaching laagdrempelig en praktisch. Bijvoorbeeld om de jeugdige te activeren of te helpen met het vinden van een bijbaan of vrijetijdsbesteding, of het leren omgaan met geld of relaties.

Robert Pieters (Begeleider op maat) ondersteunt u als coach en ambulant begeleider, vanuit de Jeugdwet of vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ).

Jeugdwet

Zorgwijzer Jeugdzorg

WMO Almelo

Neem contact op met Begeleider op maat

Individuele begeleiding voor volwassenen en jeugdigen.In en rondom Twente. Iedereen is uniek, daarom begeleiding op maat.