Missie

Als individueel begeleider wil ik graag dat extra doen, wat mij meer maakt dan een ‘gewone’ hulpverlener. Ik wil vraaggerichte zorg leveren, door mijn werkwijze volledig op maat aan te passen. Als een zorgvrager kan werken aan zijn doelen en zich prettig voelt door mijn begeleiding, doet mij dit goed. Het is uiteindelijk mijn doel om terug te kunnen kijken op mijn werkzaamheden als dat ik iets waardevols gedaan heb. Ik hoop hierbij dat mijn werkwijze zich positief kan onderscheiden en op die manier kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit in de zorg.

Visie

Mijn visie is gebaseerd op een vijftal principes:

  1. Iedereen is uniek; niemand heeft uitsluitend een beperking of een ziekte, maar ook krachten.
  2. Niet alleen denken vanuit problematiek, maar ook in mogelijkheden; desnoods via een creatieve invalshoek.
  3. Begeleiden op maat betekent ook echt maatwerk; daarom een flexibel aanbod.
  4. De zorgvrager staat altijd centraal; de werkwijze is dienend aan het doel, geen doel op zichzelf.
  5. Individuele begeleiding betekent samenwerking; niet zo maar de regie overnemen.