Robert Pieters (Begeleiding op maat) stelt de zorgvrager centraal en werkt altijd vraaggericht. Opgeleid als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener; met een ruime kennis van methodieken en praktijkervaring. Hierdoor is het mogelijk om begeleiding te bieden aan diverse doelgroepen en de begeleiding volledig op maat af te stemmen.


Woonbegeleiding

Individuele begeleiding bij praktische zaken. Bijvoorbeeld het omgaan met administratie en financiën, regie op huishouding, ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en structurering van (huis)werk.

Woonbegeleiding kan voor jong en oud, met of zonder handicap. De rode draad in de begeleiding wordt gevormd door begeleidingsgesprekken. In overleg met u wordt een ondersteuningsplan opgesteld, waar doelen en acties uit voortvloeien. Acties zoals stapsgewijs aanleren hoe u effectief boodschappen kan doen of hoe u vaardigheden kunt aanleren om uw zelfstandigheid bevorderen.

Download mindmap

Ondersteuning zelfstandig leven

Ondersteuning op leefgebieden. Bijvoorbeeld structurering en planning, verkeersveilig maken, meegaan naar belangrijke afspraken, aanleren van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid vergroten en leren samenwerken.

Ondersteuning bij zelfstandig leven, houdt in dat er uitsluitend ondersteuning geboden wordt, waar dit ook nodig is. U bepaalt zelf waar, wanneer en hoe de zorg geleverd wordt. Eventueel kan ik samen met u uitzoeken wat er nodig is om te kunnen ontwikkelen. Ontwikkeling door bijvoorbeeld activiteiten te ondernomen die uw comfortzone vergroten of dat er vaardigheden geoefend worden die uw zelfvertrouwen en weerbaarheid versterken.

Download mindmap

Lifecoaching

Ter verbetering van levensgeluk. Bijvoorbeeld werken naar ontwikkeling, het vinden van dagbesteding, keuzes leren maken, een levensdoel vinden, vergroten van netwerk en het oplossen van problemen.

Lifecoaching voor alle leeftijden, is er op gericht om mensen te activeren om vorm te geven aan hun wensen en talenten. Als u het gevoel heeft dat u vastloopt in uw leven, kan ik u helpen om weer regie over uw leven in handen te krijgen en te kunnen werken aan doelen in uw leven. Doelen die er op gericht zijn om gezonder te leven en in beweging te komen of om weer knopen te kunnen doorhakken als het gaat om relaties, werk, wonen of school.

Download mindmap

Psychosociale hulpverlening

Individuele begeleiding gericht op zorgvragen. Bijvoorbeeld leren omgaan met psychische problematiek of autisme, omgaan met emoties of stress, zelfvertrouwen opbouwen en omgaan met sociale contacten.

Psychosociale hulpverlening voor mensen met of zonder een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek. Samen wordt gekeken welke methodiek kan aansluiten om u te helpen met om weer meer draagkracht te ervaren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vinden van manieren om meer rust en ontspanning te ervaren of door samen een hulpboek te doorlopen gericht op meer inzicht te krijgen in de eigen grenzen en negatieve denkpatronen.

Download mindmap