Over Robert Pieters


Robert Pieters

Sinds februari 2015 ben ik werkzaam als Robert Pieters (Begeleider op maat). Nog steeds ben ik blij met de keuze die ik gemaakt heb, omdat ik ontzettend veel plezier in mijn werk heb. In 2006 ben ik Sociaal Pedagogisch Hulpverlener geworden, maar ook de afgelopen jaren heb ik mij bijgeschoold en daarnaast mijn kennis verbreed op het gebied van methodieken, coachingsspellen en hulpboeken. Ik werk met energie en passie heb. Daarnaast ben ik stressbestendig en geduldig, maar durf wel door te pakken als dit nodig is. Ik krijg vaak terug van anderen dat ik goed kan luisteren, betrouwbaar ben en een goed inlevingsvermogen beschik. Ik ben niet iemand die in 'hokjes' denkt en durf creatieve oplossingen te zoeken. Graag zoek ik de combinatie met sport en beweging, maar dit is uiteraard niet verplicht. Voorop staat voor mij dat ik werk vanuit de visie dat iedereen uniek is en dus ook een unieke benadering verdient.

Mijn keuze om de zorg in te gaan, had te maken met het feit dat ik al vroeg jongerenwerker wou worden. Zelf voelde ik mij als jongere soms onbegrepen en vond dat (moeilijk opvoedbare) jongeren soms een andere aanpak konden gebruiken. Een aanpak waarbij mogelijkheden en het luisteren weer meer op de voorgrond kwamen, in plaats van het denken van uit problematiek en het straffen. Tijdens mijn stage-ervaring heb ik echter ondervonden dat ook andere doelgroepen bij mij pasten, waaronder mensen met een verstandelijke handicap of met psychische problematiek. Vanaf 2006 heb ik fulltime op woongroepen gewerkt als (persoonlijk) begeleider. In eerste instantie met name op (gesloten) groepen, met de doelgroep SGLVG (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt). In de eerste jaren heb ik een passie ontwikkeld voor deze doelgroep. Ik ben gaan inzien dat iedereen krachten en mogelijkheden heeft. In mijn latere jaren heb ik eveneens ervaring opgedaan in de psychiatrie, ambulante begeleiding en het werken met jeugdigen.


Overtuigd van onze diensten?

Ik help u graag verder als u informatie of advies nodig heeft. Een kennismaking is altijd gratis en vrijblijvend.