Woonbegeleiding Enschede

Als u voor zelfstandig wonen, hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van woonbegeleiding in Enschede. Woonbegeleiding Enschede is meestal geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

U krijgt woonbegeleiding als u deels zelfstandig kunt wonen, of hulp nodig heeft vanwege een ziekte, beperking of psychische aandoening. Woonbegeleiding is tevens geschikt voor jongeren met een beperking die zelfstandig gaan wonen.

Woonbegeleiding Enschede, Twente

Robert Pieters (Begeleider op maat) geeft binnen Twente woonbegeleiding vanuit de WMO of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De woonbegeleiding is ambulante hulp. De ambulante hulp is bij u thuis en helpt u met allerlei praktische zaken. Woonbegeleiding wordt ook wel ambulante woonbegeleiding genoemd. Er is sprake van begeleid zelfstandig wonen.

De persoonlijke begeleiding is op maat. Voorbeelden van begeleiding zijn: hulp bij persoonlijke zorg, hulp bij administratie of financiën, meegaan naar gesprekken met instanties, huishoudelijke ondersteuning, etc.

Woonbegeleiding is voor volwassenen die zelfstandig willen worden. Voor mensen met autisme, een verstandelijke handicap of met psychische problemen. Tevens kan woonbegeleiding plaatsvinden in het gezin, bijvoorbeeld om een jongere te ondersteunen in zijn wens om zelfstandig begeleid te gaan wonen.

Individuele begeleiding i.c.m. Woonbegeleiding

Robert Pieters (Begeleider op maat) is ambulante hulpverlening in Twente. De ambulante begeleiding is er op gericht om vaardigheden op het gebied van zelfstandig wonen te vergroten. Het vergroten van zelfredzaamheid, het leren keuzes maken en het helpen met structurering en planning.

De individuele begeleiding is volledig op maat. De begeleider op maat kan u helpen met het individueel begeleiden in Hengelo, Almelo, Enschede of elders in Twente. Ondersteuning bij zelfstandig wonen, gericht op ontwikkeling op alle levensgebieden. Als u een persoonlijk begeleider of lifecoach zoekt, Robert Pieters (Begeleider op maat) kan u begeleiden in het traject naar zelfstandig wonen. Een woonbegeleider die u ondersteunt bij uw hulpvragen, zodat u weer meer zelfstandig kan worden. Robert Pieters (Begeleider op maat) is een ambulante begeleider die u precies de ondersteuning geeft, zodat u uw doelen in het leven kunt behalen.

Handige links voor Woonbegeleiding in Enschede

Woonbegeleiding in Gemeente Enschede

Regelhulp Woonbegeleiding

WMO Almelo

Neem contact op met Begeleider op maat

Individuele begeleiding voor volwassenen en jeugdigen.In en rondom Twente. Iedereen is uniek, daarom begeleiding op maat.